Lægeklinikken drives af lægerne Marianne Hastrup, Vibe Steen Vinther og Diana Boesgaard-Kjer.

Klinikken er en kompagniskabspraksis – det betyder at du som patient er tilknyttet alle tre læger, men vi tilstræber så vidt muligt, at du kommer ind til den samme læge hver gang. Vi brænder for den nære relation til vores patienter og synes at kontinuiteten giver noget værdifuldt i behandlingen.

Ved behov for en akut tid til vurdering, kan det dog ikke altid lade sig gøre at du bliver tilset af den læge du som udgangspunkt er tilknyttet.